நன்றி

வாழ்த்து அட்டை
முகவரியில் வருடினேன்
எழுதிய கையை.


கவிஞர் : அறிவுமதி(12-Apr-11, 3:43 pm)
பார்வை : 548


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே