தாய்

தாய்க்காகக் காத்திருக்கிறேன்
மரத்தில்
சாய்ந்தபடி.


கவிஞர் : அறிவுமதி(12-Apr-11, 3:40 pm)
பார்வை : 672


மேலே