தாய்

தாய்க்காகக் காத்திருக்கிறேன்
மரத்தில்
சாய்ந்தபடி.


  • கவிஞர் : அறிவுமதி
  • நாள் : 12-Apr-11, 3:40 pm
  • பார்வை : 672

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே