அறிவுமதி கவிதைகள்

(Arivumathi Kavithaigal)

அறிவுமதி (Arivumathi)

தமிழ் கவிஞர் அறிவுமதி (Arivumathi) கவிதை படைப்புகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

கவிதை தலைப்பு பார்வைகள் சேர்த்தது
நட்பு 132 arulsai
அறிமுகம் 119 arulsai
முதன் முதலாய் 119 arulsai
வாழ்க்கை 134 arulsai
நட்பு 132 arulsai
நட்பு 122 arulsai
காலை 107 arulsai
உன் குரல் 122 arulsai
மொழி 109 arulsai
இசை 97 arulsai
நிஜம் 100 arulsai
நீ 117 arulsai
நட்பு 473 arulsai
வாழ்த்து 230 arulsai
நட்புக்காலம் 759 arulsai
சிறைச்சாலைக்காக 18 nallina
தமிழ் கவிஞர்கள்

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே