இசை

உன்னுடன்
சேர்ந்து நடக்க
ஆரம்பித்த
பிறகுதான்
சாலை ஓர
மரங்களிலிருந்து
உதிரும்
பூக்களின் மௌனத்திலும் நான்
இசை
கேட்க
ஆரம்பித்தேன்


கவிஞர் : அறிவுமதி(12-Apr-11, 10:14 pm)
பார்வை : 97


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே