நட்பு

பால் வாசனையில்
அம்மா
அக்குள்
வாசனையில்
துணைவி
இதயத்தின்
வாசனையில்
நட்பு


கவிஞர் : அறிவுமதி(12-Apr-11, 10:10 pm)
பார்வை : 122


மேலே