காலை

பள்ளி மைதானம்
காலை
வணக்கம்
காற்று கலைத்ததைக்
கண்களால்
மூடினேன்


கவிஞர் : அறிவுமதி(12-Apr-11, 10:11 pm)
பார்வை : 107


மேலே