முதன் முதலாய்

அனைத்துக் கல்லூரிப்
போட்டிகளுக்கான
பங்கேற்பிற்காகத்
தற்செயலாக
அமைந்த
அந்தத்
தொடர்வண்டிப் பயணத்தில்
என்
தோள் வாங்கித்
தூங்கிய
உன் மூடிய விழிகளில்
விழித்தேன்
முதன் முதலாய்
நான்


கவிஞர் : அறிவுமதி(12-Apr-11, 10:08 pm)
பார்வை : 119


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே