சுதாகர் மு - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  சுதாகர் மு
இடம்:  சேலம்
பிறந்த தேதி :  16-Aug-1996
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  07-Feb-2017
பார்த்தவர்கள்:  27
புள்ளி:  2

என் படைப்புகள்
சுதாகர் மு செய்திகள்
சுதாகர் மு - சுதாகர் மு அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
08-Feb-2017 8:28 am

வாழ்கை ஒரு பாதையில்
கனவு வேறு ஒரு பாதையில்
லட்சியம் அது ஒரு பாதையில்

இந்த உலகத்தின் அனைத்து பாதையும் வெல்ல எங்களிடம் ஓர் பாதை!

தன்னம்பிக்கை மட்டும் எப்பொழுதும் எங்களின் பாதையில்!!

சின்ன சிறு முரட்டு உழைப்பு உடன் தொடங்குவோம் பாதையை நோக்கி💪👉👍

மேலும்

கவிதை நன்றாக இருக்கிறது சுதாகர்! ஒரு சந்தேகம்! கனவும் லட்சியமும் வெவ்வேறா? 08-Feb-2017 11:55 am
சுதாகர் மு - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
08-Feb-2017 8:28 am

வாழ்கை ஒரு பாதையில்
கனவு வேறு ஒரு பாதையில்
லட்சியம் அது ஒரு பாதையில்

இந்த உலகத்தின் அனைத்து பாதையும் வெல்ல எங்களிடம் ஓர் பாதை!

தன்னம்பிக்கை மட்டும் எப்பொழுதும் எங்களின் பாதையில்!!

சின்ன சிறு முரட்டு உழைப்பு உடன் தொடங்குவோம் பாதையை நோக்கி💪👉👍

மேலும்

கவிதை நன்றாக இருக்கிறது சுதாகர்! ஒரு சந்தேகம்! கனவும் லட்சியமும் வெவ்வேறா? 08-Feb-2017 11:55 am
சுதாகர் மு - சுதாகர் மு அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
07-Feb-2017 10:45 am

ஏன் தாயின் கருவறையில் இருந்து பிறந்தது..
உன் கார்மேக குந்தளில் குடியேறதானோ!!!

மேலும்

சுதாகர் மு - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
07-Feb-2017 10:45 am

ஏன் தாயின் கருவறையில் இருந்து பிறந்தது..
உன் கார்மேக குந்தளில் குடியேறதானோ!!!

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

மேலே