யார் அறிவாளி?

ஒரு குறிப்பிட்ட விடயத்தில் மட்டும் பாண்டித்தியம் பெற்ற ஒருவரை அறிவாளி என்று கூறலாமா?கேட்டவர் : ஜவ்ஹர்
நாள் : 27-May-14, 1:16 pm
0


மேலே