402 கவிஞர்கள் ஆசிரியர்களான புத்தகம் பற்றி

402 கவிஞர்கள் ஆசிரியர்களான புத்தகம் ஒன்றை இ-புத்தகமாக தமிழகக் கவிஞர் கலை இலக்கிய சங்கம் இன்று வெளியிட்டுள்ளது . இது இலக்கிய உலகில் புதிய வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துமா ? எப்படி ?கேட்டவர் : செ.பா.சிவராசன்
நாள் : 9-Feb-13, 4:49 pm
0


மேலே