காடுகள் அழிக்கப்பட காரணம் என்ன ? மனிதனா ?

காடுகள் அழிக்கப்பட காரணம் என்ன ..?

1.மனிதனின் ஆசையா ..?
2.உயிர்களின் இனப்பெருக்கமா ..?
3.மரச்சமான்களின் தேவைகளா..?
4.மற்றவையா ..?
5. கருத்துக்கூற விருப்பமில்லையா..?கேட்டவர் : ஜெனி
நாள் : 24-Sep-14, 5:49 pm
0


மேலே