நம் எழுதுதளத்தில் உங்களை கவர்ந்த கவிஞர் யார் ???

பிறருக்கு படிக்க எளிதாய் இருக்கும்
நீங்கள் பகிர்வது


நம் எழுதுதளத்தில்
....உங்களை கவர்ந்த கவிஞர் யார் ...???
........அவரின் கைத்தேர்ந்த பகுதி எது ...???? like love failure , freedom , nation , Etc.,.,
...............அதில் உங்களுக்கு மிகப்பிடித்த கவிதை எது ,.....???கேட்டவர் : ஜெனி
நாள் : 30-Sep-14, 3:14 pm
0


மேலே