மனநிலை

விருப்பம் விருப்பம் என்று அதை ஏற்றுக்கொண்ட பின்னர் விருப்பமில்லாமல் போகிறதே! இது என்ன மாதிரியான மனநிலை மாற்றம்?கேட்டவர் : vaishu
நாள் : 20-Jun-15, 11:19 am
0


மேலே