முட்டைக்குள் அறிவியல்

முட்டையை அவிக்கும்போது வெள்ளைக் கருவும் மஞ்சள் கருவும் எப்படி ஒட்டாமல் இருக்கின்றன?கேட்டவர் : சுரேஷ்குமார்
நாள் : 27-Dec-15, 10:51 pm
0


மேலே