ராணுவ வீரர்கள் மரணத்திற்கு அஞ்சலி செய்து தங்கள் நாட்டு பற்றை காட்டும் இந்த அரசியல் தலைகள் - ஏன் அவர்களுது குண்டு துளைக்காத கவசம் இல்லை என்ற கேள்வி கேட்ட்கவில்லை

ராணுவ வீரர்கள் மரணத்திற்கு அஞ்சலி செய்து தங்கள் நாட்டு பற்றை காட்டும் இந்த அரசியல் தலைகள் - ஏன் அவர்களுது குண்டு துளைக்காத கவசம் இல்லை என்ற கேள்வி கேட்ட்கவில்லை...கேட்டவர் : துளசி
நாள் : 6-Jan-16, 10:49 am
0


மேலே