ஓர் இரவில் இது ஏன் முடியாது?

ஒரே இரவில் பணத்தை செல்லாது என்று அறிவித்த அரசுக்கு

ஏன்?

ஒரே நாளில் மதுஒழிப்பு சாத்தியம் இல்லாமல் போனது?.கேட்டவர் : குமரிப்பையன்
நாள் : 16-Nov-16, 4:10 pm
0


மேலே