எழுத்து தளம் எங்கே போகுது


சில நாட்களாகவே நம் எழுத்து தளம் தன் பொலிவை இழந்து காணப்படுவதாக எனக்குள் பல கேள்விகள் எழுகின்றன எப்படியோ இருந்த எழுத்து தளம் இப்படியாக என்ன காரணம் ? ravisrm


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : ரவி , 10-Mar-17, 2:03 pm
Close (X)


மேலே