பிறந்தநாள்

திருமணம் ஆனதிற்கு பிறகு மனைவியின் பிறந்தநாளை கொண்டாட வேண்டுமா?

யாரேனும் கொண்டாடுபவர்கள் இருந்தால் எத்தனை வருடங்கள் கொண்டாடினீர்?

மனைவியின் பிறந்தநாளை கொண்டாட வில்லையெனில் தவறாகுமோ?கேட்டவர் : மன்சூர்
நாள் : 21-Sep-17, 9:17 pm
1


மேலே