தமிழுக்கு அமுதென்று பேர்

தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் ----ஏன்

பொய்க்கு கவிதை என்று பேர் ----ஏன்

புரை தீர்ந்த பொய்யும் வாய்மை இடத்து ----ஏன்

காதல் வாழ்வா சாவா அல்லது வெறும் கவிதையா ?கேட்டவர் : கவின் சாரலன்
நாள் : 1-Dec-17, 8:59 am
0


மேலே