வாழ்க்கை

ஒரு பெண் துணை இல்லாமல் ஆண் தனியாக வாழ முடியுமா வருங்காலத்தில் ?


கேட்டவர் : மனிதன்
நாள் : 15-Jun-18, 4:21 pm
Close (X)

0

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே