கவிதை எழுதுவது எப்படி

தற்ப்போது சில நாள் என் கவிதைகளை எழுவதும்,சமர்பிக்க முடிவதில்லை,
உங்கள் படைப்பை சமர்பிக்க என்ற இடம் இல்லை.
கருத்துக்கு மட்டுமே இடமுள்ளது,மேலும் எண்ணம் எழுத முடிகிறது.போட்டிக்கு கவிதை எழுதினால் மட்டுமே சமர்பிக்க முடிகிறது.போட்டிகவிதை ஆர்வமில்லைகேட்டவர் : சுரேஷ் காந்தி
நாள் : 24-Jun-18, 3:06 pm
0


மேலே