மனிதனை தாண்டி

பேய் இருக்க இல்லையா ?
நம்பலாமா நம்பக்கூடாதா?
இல்ல அது வருவதற்கு ஏதேனும் அறிகுறி இருக்கா?
இது என் மனதை வெகுநாளாக குடையும் கேள்வி....
பதில் எப்படிருந்தாலும் சரி ...கேட்டவர் : நிலா
நாள் : 17-Jul-18, 12:20 pm
0


மேலே