பெண் புத்தி பின் புத்தி? பின்னணி தேடி

பெண் புத்தி பின் புத்தி என்று கேள்வி பட்டிருப்போம். அதன் உண்மையான பின்னணி என்ன?கேட்டவர் : அருண்
நாள் : 12-Nov-18, 6:45 pm
0


மேலே