வாழ்த்துகள் வாழ்த்துக்கள்

வாழ்த்துகள் வாழ்த்துக்கள்

௧ எது சரி ?

௨ நீங்கள் எதைப் பயன் படுத்துகிறீர்கள் ?

௩. புணர்ச்சி விதி நன்னூல் சூத்திர விளக்கத்துடன் தெரிந்தவர்கள் சொல்லவும்.கேட்டவர் : கவின் சாரலன்
நாள் : 15-Apr-19, 8:22 am
0


மேலே