இன்றைய சூழலில் பிற மொழியின் தாக்கம் குறித்த உங்கள் கருத்து என்ன ?

இன்றைய நிலையில் பிற மொழிகள் பற்றிய அறிவு அவசியம் எனினும் , அதன் தாக்கம் நம் தாய்மொழியின் தன்மையை பாதிக்கிறதா ?கேட்டவர் : Venmugil
நாள் : 5-Dec-22, 5:10 pm
0


மேலே