எதிலும் ஆசை வேண்டாம். ஆசைப்பட்ட பொருளை இழப்பது -

எதிலும் ஆசை வேண்டாம் ஆசைப்பட்ட பொருளை

எதிலும் ஆசை வேண்டாம் ஆசைப்பட்ட பொருளை
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

எதிலும் ஆசை வேண்டாம். ஆசைப்பட்ட பொருளை இழப்பது துன்பம்தான். ஆசையும் பொருளும் அற்றவனுக்கு விலங்குகள் இல்லை.

தமிழ் பொன்மொழிகள் (Thunbam Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே