தன் பகைவனால் ஏற்படும் துன்பத்தைக் காட்டிலும், தன்னை - கவுதம புத்தர்

தன் பகைவனால் ஏற்படும் துன்பத்தைக் காட்டிலும்,

தன் பகைவனால் ஏற்படும் துன்பத்தைக் காட்டிலும்,
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

தன் பகைவனால் ஏற்படும் துன்பத்தைக் காட்டிலும், தன்னை வெறுப்பவனால் ஏற்படும் துன்பத்தைக் காட்டிலும், அடக்கம் இல்லாத மனம் ஒருவனுக்கு அதிகத் துன்பத்தைத் தருகிறது.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே