குழம்பின் சுவையினை அகப்பை அறிய முடியாதது போல - கவுதம புத்தர்

குழம்பின் சுவையினை அகப்பை அறிய முடியாதது

குழம்பின் சுவையினை அகப்பை அறிய முடியாதது
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

குழம்பின் சுவையினை அகப்பை அறிய முடியாதது போல தமது வாழ்நாள் முழுவதும் அறிஞர்களோடு பழகினாலும் ஒரு மூடன் அறத்தின் இயல்புகளை அறிய மாட்டான்.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே