அறிவாளியின் நட்பு உறவினர்களைக் காண்பதைப் போன்று இன்பத்தை - கவுதம புத்தர்

அறிவாளியின் நட்பு உறவினர்களைக் காண்பதைப் போன்று

அறிவாளியின் நட்பு உறவினர்களைக் காண்பதைப் போன்று
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

அறிவாளியின் நட்பு உறவினர்களைக் காண்பதைப் போன்று இன்பத்தை அளிக்கும். மூடர்களுடைய நட்பு பகைவனுடைய கூட்டுறவைப் போல துன்பம் தரும்.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே