நாம் தேவையில்லை என்று நம்மை நினைக்க துவங்கும் -

நாம் தேவையில்லை என்று நம்மை நினைக்க

நாம் தேவையில்லை என்று நம்மை நினைக்க
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நாம் தேவையில்லை என்று நம்மை நினைக்க துவங்கும் முன் விலகி நிற்க கற்றுக்கொள்வது சிறந்தது

தமிழ் பொன்மொழிகள் (Natpu Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே