உன் துன்பத்திற்கு எது காரணமாய் இருந்தாலும் இன்னொருவரைப் - கவுதம புத்தர்

உன் துன்பத்திற்கு எது காரணமாய் இருந்தாலும்

உன் துன்பத்திற்கு எது காரணமாய் இருந்தாலும்
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

உன் துன்பத்திற்கு எது காரணமாய் இருந்தாலும் இன்னொருவரைப் புண்படுத்தாதே.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே