துன்ப‌ப் பற‌வைக‌ள் உன் த‌லைக்கு மேலே வ‌ந்து - சீன‌ப் ப‌ழ‌மொழி

துன்ப‌ப் பற‌வைக‌ள் உன் த‌லைக்கு மேலே

துன்ப‌ப் பற‌வைக‌ள் உன் த‌லைக்கு மேலே
ஆசிரியர் : சீன‌ப் ப‌ழ‌மொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

துன்ப‌ப் பற‌வைக‌ள் உன் த‌லைக்கு மேலே வ‌ந்து வ‌ட்ட‌மிடுவ‌தை நீ த‌விர்க்க‌ முடியாது. ஆனால் அவை உன் கூந்த‌லிலே உட்கார்ந்து கூடு கட்டிக் கொள்ளாம‌ல் த‌டுக்க‌ முடியும்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே