ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Junk

junk


சீனப்படகு


திருத்து | நீக்கு

junk


வேண்டாத பொருள்கள்


திருத்து | நீக்கு

புதிய junk சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add junk Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே