ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Kokoona Zeylanica

kokoona zeylanica


மரம்

நறுமணத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் ஒருவகை மரம்
திருத்து | நீக்கு

புதிய kokoona zeylanica சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add kokoona zeylanica Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே