ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Solar System

solar system


சூரிய குடும்பம்

நாம் வாழும் கிரகம் பூமி மற்றும் சூரியனை சுற்றும் கிரகங்கள் உள்ள குடும்பம்.
திருத்து | நீக்கு

புதிய solar system சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add solar system Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே