ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Vilification

vilification


அவதூறு


திருத்து | நீக்கு

vilification


தூற்றுதல்


திருத்து | நீக்கு

புதிய vilification சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add vilification Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே