ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Villain

villain


கெட்டவன்


திருத்து | நீக்கு

villain


போக்கிரி


திருத்து | நீக்கு

villain


தீயவன்


திருத்து | நீக்கு

villain


அநாயகன்


திருத்து | நீக்கு

புதிய villain சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add villain Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே