ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Xerox

xerox


ஒளிபிரதி


திருத்து | நீக்கு

xerox


ஒளிநகல்


திருத்து | நீக்கு

புதிய xerox சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add xerox Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே