ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Yak

yak


கவரி எருமை

நீண்ட முடிகள் கொண்ட காட்டு எருமை
திருத்து | நீக்கு

புதிய yak சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add yak Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே