ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Zeal

zeal


பெரும் ஆர்வம்


திருத்து | நீக்கு

zeal


உற்சாகம்


திருத்து | நீக்கு
Related Words
zealousnesszealot

புதிய zeal சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add zeal Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே