வரலாறு

அவள் ஒரு கண்ணாடி
அவளருகே சில கற்கள்

அவள் நேசிக்கும் கற்கள்
அவள் வெறுக்கும் கற்கள்
அவள் முன் பின் அறிந்திராத கற்கள்


  • கவிஞர் : லீனா மணிமேகலை
  • நாள் : 2-May-14, 5:53 pm
  • பார்வை : 0

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே