மெசியாவின் காயங்கள் - தாவரங்கள்

கண்ணாடித் தாவரத்தின்
விரித்த கைகளாக
ஒழுங்கற்று விரியும்
ஒவ்வொரு இலையிலும்
வேர்களின் பயண முகங்கள்
நரம்புகளாக,
விட்டு விலகிப்
போகத் தெரியாதவனிடம்
நரம்புகள் நடிக்கின்றன
வேர்களாக
வேர்கள் மற்றொன்றாக.


கவிஞர் : ஜெ. பிரான்சிஸ் கிருபா(8-May-11, 8:59 am)
பார்வை : 44


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே