மெசியாவின் காயங்கள் - இரு கோடுகள்

புன் சிரிப்புமாய்
நெருங்கி வந்தவன்
அன்றைய அவன் வருகைக்கான
அத்தாட்சிக் கையொப்பம்
பெற்றுப் பிரிகிறான்

தனித் தனியே செல்லவும் தெரியாமல்
பின்னிப் பிணையவும் முடியாமல்
தொட்டும் விலகியும்
தொடர்ந்து செல்கின்றன
தபால்காரனின்
சைக்கிள் தடங்கள்.


கவிஞர் : ஜெ. பிரான்சிஸ் கிருபா(8-May-11, 9:04 am)
பார்வை : 40


மேலே