எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நண்பனுக்கோர் நினைவாஞ்சலிநினைவு தினம்...... ஒ நண்பனே, கணிதம் முதுகலை...

  நண்பனுக்கோர் நினைவாஞ்சலிநினைவு தினம்...... 

ஒ நண்பனே, கணிதம் முதுகலை வென்றாய் மதுரையில் 
ஒ நண்பனே, தணிக்கையில் நிபுணத்துவம் வென்றாய் விழுப்புரத்தில் 
ஒ நண்பனே, எதை வெல்ல அகாலத்தில் அந்த "காலன்" உன்னை 
அழைத்துகொண்டான் (03-02- 2014) 

பள்ளி நாட்கள் (விக்கிரவாண்டி) முடிந்து கல்லூரிக்காக இடம் பெயர்ந்தாலும் 
நாம் சந்தித்த ( விழுப்புரம், திருச்சி, மதுரை, சென்னை & பெங்களுரு ) நினைவுகளில் மூழ்கும் .... 

மீண்டும் ஒரு ஜென்மம் என்றால் நீயே நண்பனாக ஏங்கும் .......  

நாள் : 26-Jan-18, 11:28 am

மேலே