கண்களை பார்த்து சொல்லிவிடு

என்ன சொல்ல துடிக்குது
...உம மனம்
இந்த கண்களை கண்டதும் ...????

...யோசனையின்றி பகிர்ந்து கொள்வதில் தவறில்லைகேட்டவர் : ஜெனி
நாள் : 13-Oct-14, 2:45 pm
0


மேலே