பதில் சொல்லுங்கள்

ஒரு சாதாரண ஏழை கட்சி ஆரம்பித்து மக்களுக்காக உண்மையாக பாடுபட முன் வந்தால், இன்றைய அரசியலை வெறுக்கும் நீங்கள் அனைவரும் அந்த ஏழைக்கு ஆதரவு தருவீர்களா???...நாள் : 18-Feb-17, 11:30 pm
0


மேலே