தமிழகம் கேள்வி பதில்கள்

(தமிழகம் Questions and Answers)


தமிழகம் கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
கமல், ரஜினி அரசியல் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?
 அரசியல் ,   தமிழகம் ,   ரஜினி ,   கமல்
3 கீத்ஸ்
20-Mar-18
தமிழர்களே பதில் சொல்லுங்கள்
 அரசியல் ,   தமிழகம்
19 அன்புடன் மித்திரன்
27-Mar-17
பதில் சொல்லுங்கள்
 அரசியல் ,   தமிழகம் ,   ஏழை
1 அன்புடன் மித்திரன்
18-Feb-17
பதில் தருக
 அரசியல் ,   தமிழகம் ,   திராவிடர்
2 அன்புடன் மித்திரன்
13-Feb-17
பதில் சொல்லுங்கள்
 அரசியல் ,   தமிழகம்
5 அன்புடன் மித்திரன்
11-Feb-17
ஹிந்தி
 தமிழகம்
32 வெசந்தோஷ் ஹிமாத்ரி
20-Jun-14
இந்திய நதிநீர் இணைப்பு திட்டம்
 தமிழகம் ,   இந்தியா ,   நதிநீர் ,   அப்துல் கலாம்
1 கீத்ஸ்
15-Dec-12
மிகச்சிறந்த தலைவர்
 சிறந்த ,   தலைவர் ,   தமிழகம்
5 கீத்ஸ்
11-Oct-12

தமிழகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்


மேலே