எங்கே செல்கிறோம்?

பசிக்காக ஒருபிடி சோற்றை எடுத்ததற்காகவா இந்த பாலகன் மீது சாதிவெறி கொடுமை..??

ஆயிரம் கேள்விகள் இந்த பாலகனின் பார்வையில்..!

என்ன பதில் சொல்கிறது இந்த தேசம்.???கேட்டவர் : குமரிப்பையன்
நாள் : 24-May-17, 10:04 am
1


மேலே