நீங்கள் முதலமைச்சர் ஆனால் மக்களுக்கு என்னென்ன நல்ல திட்டங்களை செய்வீர்கள்

மக்களுக்கு என்னென்ன நல்ல திட்டங்களை செய்யலாம் என்ற எண்ணம் இருக்கும், அதில் ஒவ்வொன்றையும் இங்கு பகிரவும்.கேட்டவர் : ராஜ்குமார்
நாள் : 27-Sep-17, 5:26 pm
0


மேலே