கற்பு பெண்களுக்கு மட்டும்தானா ?

ஒரு பெண்பிள்ளையோ அல்லது ஆண் பிள்ளையோ உங்களிடம் இந்த கேள்வி கேட்டால் பதில் என்ன?

கன்னித்தன்மை (virginity) பெண்களுக்கு மட்டும்தானா?
ஆண்களுக்கு கிடையாதா?கேட்டவர் : மனிதன்
நாள் : 5-Jun-18, 10:16 am
0


மேலே